Naše poděkování patří...
Autor: Ludmila Cecavová <mskachlikova17(at)gmail.com>, Téma: Berušky, Vydáno dne: 29. 05. 2017Rodičům ze třídy Berušek :

• paní Rujbrové za časté kopírování tiskopisů
• paní Kořínkové za kopírování a pokojové květiny do všech tříd
• paní Maškové za ušití prostěradla do lékařství
• paní Stružkové za papíry na Zprávičky
• panu Matějíčkovi za knihu lidových písní
• paní Vlčkové za prostěradlo
• velké poděkování patří všem rodičům, kteří přinesli toaletní potřeby