Home

Jsem Zvídálek zvědavý,
zahálet mě nebaví.
Užívat si každý den,
kamarády obklopen,
vyrazím se školkou hned,
prozkoumat a poznat svět.     

Ať si holka nebo kluk,
ve Zvídálku s námi buď!
Zvídálek je naše školka,
chodí do ní kluk i holka,
společně si užíváme, nové věci dozvídáme.